KONKURS NA OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

KONKURS NA OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ
Samorząd Uczniowski
ogłasza konkurs:

„OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie ozdoby świątecznej
(bombka, stroik, witraż, szopka lub choinka) – forma i technika dowolna

Do każdej pracy należy dołączyć karteczkę z czytelnym opisem
 zawierającym następujące dane:
imię i nazwisko autora, klasa

Klasa, która wykona największą liczbę prac, otrzyma najwięcej punktów w konkursie Liga Klas. Dodatkowo wybrane zostaną i nagrodzone punktami trzy najlepsze prace  w każdej kategorii.
Przy ocenie i nagradzaniu prac brane będą pod uwagę
oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania. Prace nie mogą zawierać elementów fabrycznych!

Konkurs trwa do 10 grudnia 2015r.

Prace należy przekazać do opiekunów SU
(Pani K. Mańkowskiej lub Pani A. Fink - Wojtków)
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 17 grudnia.

WSZYSTKICH BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
 W KONKURSIE!