Podziękowanie

W imieniu Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu składamy podziękowania dla Dyrektora Centrum Handlowo – Rozrywkowego Plaza w Zgorzelcu, Pana Michała Beńko, za udostępnienie  miejsca w wyżej wymienionym centrum w celu sprzedaży stroików jesiennych wykonanych przez uczniów naszej szkoły.

                                        
                                        Opiekunowie SU
                                        P. Katarzyna Mańkowska
                                        P. Anita Fink - Wojtków