Podsumowanie zmagań od września do grudnia 2015r.-Adopcja Serc