Klasa sportowa

Do 9 marca 2016r. należy złożyć wniosek i oświadczenie rodzica oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kontynuacji nauki w oddziale sportowym.

        PRZEWODNIK ODDZIAŁ SPORTOWY 2016/2017

 

L.p.

Termin

Zadanie

Uwagi

1.

do 9 marca 2016 r.

Złożenie wniosku
i oświadczenia rodzica oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań
do kontynuacji nauki
w oddziale sportowym.

 

do godziny 14:00,

SEKRETARIAT SZKOŁY

 

2.

11 marca 2016 r.

 

Przystąpienie ucznia

do prób sprawności fizycznej.

 

SALA GIMNASTYCZNA

SP2 ZGORZELEC

3.

do 22 marca 2016 r.

 

Zapoznanie się z LISTĄ KANDYDATÓW,

którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.

 

TABLICA OGŁOSZEŃ,
I piętro, duży budynek

4.

22 marca 2016 r.

Zapoznanie się
z
DECYZJĄ:

 „oddział sportowy powstaje lub

 nie powstaje”.

TABLICA OGŁOSZEŃ,
I piętro, duży budynek

5.

24 marca 2016 r.

Zebranie rodziców.

 

godzina 18:30, II piętro, duży budynek

 

6.

do 20 kwietnia 2016 r.

Dostarczenie zaświadczenia od lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej.

 

ZAŚWIADCZENIE

O DOPUSZCZENIU

DO UPRAWIANIA OKREŚLONEJ DYSCYPILNY SPORTU (piłki nożnej, koszykówki)

do godziny 14:00,

SEKRETARIAT SZKOŁY

 

7.

21 kwietnia 2016 r.

Zebranie rodziców
i uczniów oddziału sportowego.

godzina 18:30, II piętro, duży budynek

 

 

 

 

              Zgorzelec, 23.02.2016 r.