KARTA ROWEROWA

Dnia 10 października 2016 r. w naszej szkole odbył się praktyczny egzamin na kartę rowerową. Wcześniej uczniowie klas V i VI na lekcji zajęć komputerowych przygotowywali się do egzaminu teoretycznego oraz dzięki pani pielęgniarce zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Po zdobyciu wiedzy teoretycznej przystąpili do egzaminu pisemnego z zasad ruchu drogowego.

 Gratulacje