Projekt „Junior – Senior, czyli między nami pokoleniami”

Główne założenia

Głównym założeniem podejmowanych działań w ramach projektu będzie organizacja spotkań integracyjnych, tj. zajęć tematycznych - w tym muzycznych, artystycznych, teatralnych. Działania w ramach projektu będą służyć integracji i współpracy między seniorami a dziećmi oraz rozwijaniu kontaktów międzypokoleniowych.

Odbiorcy                                

Założeniem projektu jest współpraca międzypokoleniowa pomiędzy uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu klasy 1-6, a pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu.

Opis działań

Projekt polega na wspólnym uczestnictwie w warsztatach artystycznych,  wspólnej wymianie doświadczeń, dzieleniu się wiedzą, konfrontacji dwóch światów i zderzenia dwóch kultur: pokolenie ludzi młodych i seniorów  oraz stworzeniu nowych międzypokoleniowych przyjaźni: „przyszywana babcia” – „przyszywany wnuk”.

Czas i miejsce realizacji

Działania zostały zaplanowane na rok szkolny 2016/2017 – 10 wspólnych spotkań zgodnie z harmonogramem w okresie od listopada 2016 r. do czerwca 2016 r.

Spotkania odbywać się będą w Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu lub Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu.

Zakładane rezultaty

  1. Nawiązanie więzi międzypokoleniowej,
  2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i seniorów
  3. Kształtowanie i budowanie wzajemnej tolerancji, szacunku i akceptacji,
  4. Wzajemna wymiana wartości,
  5. Dostrzeżenie w seniorach nie źródła wiedzy i doświadczenia,
  6. Wzmacnianie pozycji osób starszych w środowisku lokalnym.

 

Koordynator  ze strony Szkoły Podstawowej nr 2 w Zgorzelcu - Marzena Kata – pedagog

Koordynator ze strony Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” – Renata Rosiejak – kierownik zespołu opiekuńczo-terapeutycznego