Udział w akcjach charytatywnych w pierwszym semestrze