70-lecie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu

DZIĘKUJEMY!