Turniej matematyczny- Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

29 września odbył się turniej matematyczny w ramach VII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Jest to międzynarodowa akcja, która ma na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po długich wakacjach, a także uświadomienie, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym.

W rywalizacji o tytuł eksperta w tabliczce mnożenia stanęło 13 uczniów, którzy reprezentowali swoje klasy:

Klasa 6A – Joanna Ilnicka

Klasa 6B – Filip Gałusza

Klasa 6C – Szymon Stefaniak

Klasa 7A – Weronika Skrzypczak

Klasa 7B – Damian Ramulewicz

Klasa 2A – Filip Bochniak

Klasa 2B – Wiktoria Śpikowska

Klasa 2C – Oliwia Michalska

Klasa 2D – Justyna Szeremeta

Klasa 3A – Adam Mazerant

Klasa 3B – Hubert Dziedzic

Klasa 3C – Sara Dudaczyk

Klasa 3D – Karolina Zarycka

Turniej składał się z 9 etapów. Każdy etap był ściśle związany z tabliczką mnożenia i każdy etap był o krok trudniejszy.

Po ostrej walce tytuł MT EXPERT tabliczki mnożenia zdobyli:
I miejsce – Wiktoria Śpikowska kl. 2B

II miejsce – Hubert Dziedzic kl. 3B
III miejsce – Adam Mazerant kl. 3A

IV miejsce – Damian Ramulewicz kl. 7B

Zwycięzcy otrzymali upominki oraz oceny cząstkowe z matematyki J

Ponadto tym dniu na 4 lekcji cała szkoła (uczniowie, nauczyciele) mieli za zadanie uzupełnić tabelkę tabliczki mnożenia. Na przerwie przed 5 i 6 lekcją uczniowie klasy 3B Gim odpytywali uczniów, nauczycieli
i pracowników szkoły z tabliczki mnożenia. Za poprawną odpowiedź można było otrzymać plakietkę Experta Tabliczki Mnożenia. Dzień wcześniej naszą szkołę ozdobiły plakaty dot. tabliczki mnożenia, które przygotowali wszystkie klasy 6,7 SP2 oraz 2,3Gim.

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć zdrowej rywalizacji.
Nad całością imprezy czuwała szkolna organizatorka akcji –Anna Marszał
Wszystkim uczestnikom VII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia dziękuje za udział w konkursie i mam nadzieję, że w przyszłym roku również z chęcią weźmiecie udział w akcji WMTDay.

Anna Marszał