Dzień Nauczycieli w SP2

Piątek 13 października był dniem szczególnym w naszej szkole ponieważ obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Życzenia dla naszych nauczycieli i pracowników szkoły były przekazane na czterech uroczystych apelach: w SP 2 przy ul. Reymonta montaż słowno-muzyczny przygotowała Pani Izabela Borkowska angażując w to wydarzenie uczniów z klasy VD, VB i VC. Pierwszy przedstawiony był dla klas I-III, drugi dla IV-V. Kolejne apele odbyły się przy ul. Orzeszkowej, gdzie program przygotowała Pani Katarzyna Mańkowska z klasą VIB. Wesoły program artystyczny wpomagali śpiewem uczniowie klas VIA, VIIA i VIIB. Tutaj również pierwsza część była przeznaczona dla klas VI i VII, natomiast drugą część obejrzeli gimnazjaliści. Wszystkim nauczycielom mali aktorzy życzą jeszcze raz wszystkiego najlepszego.