Zgłoszenie dziecka do szkoły

Wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka z obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

 

do pobrania