JOANNA MAŁDRZYKOWSKA

" Gdy słucham, co mówisz, słyszę, kim jesteś"  Ralph Waldo Emerson

 

   Z wykształcenia jestem pedagogiem, logopedą, terapeutą SI, glottodydaktykiem, terapeutą wczesnego wspomagania oraz certyfikowanym terapeutą Masażu Shantala.

   W ramach terapii indywidualnej prowadzę zajęcia z dziećmi wymagającymi opieki logopedycznej. Zakres oddziaływań obejmuje szeroko pojętą logopedię, od korekty artykulacji, po terapię mowy dzieci z np. autyzmem, czy upośledzeniem umysłowym. Pracuję ponadto nad usprawnianiem jakości i tempa czytania i pisania- wykorzystuję do tego metodę glottodydaktyki.

   Prowadzę również konsultacje dla rodziców. Odbywają się one w piątki w godz. 8.00-8.55.

   Co roku organizuję i koordynuję przebieg Szkolnego Konkursu Recytatorskiego na poziomie klas I-III. Nasi uczniowie zdobywają wysokie miejsca na szczeblu zarówno miejskim jak i powiatowym.