Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

Nasza szkoła weźmie udział w ogólnopolskim projekcie Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, który jest  realizowany w polskich szkołach od dwóch lat.  Jego inicjatorem jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” - lider działań na rzecz cyberbezpieczeństwa w polskich szkołach. Jego główna idea– to wiedza i wysoka świadomość najmłodszych Internatów jest najlepszym zabezpieczeniem przed zagrożeniami związanymi z jego użytkowaniem. Aby jednak kształtować postawy należy robić to wielopłaszczyznowo – tradycyjne lekcje poświęcone tej kwestii to za mało! Dlatego też, w projekcie uwagę poświęca się nie tylko samym uczniom, ale także ich rodzicom oraz nauczycielom, których motywuje się do zwiększonej aktywności w profilaktyce odpowiedzialnych, prorozwojowych zachowani w Internecie.

Zgodnie z założeniami projektu, wsparciem edukacyjnym oraz doradczym objęte zostanie 2200 szkół wszystkich szczebli – od podstawowych, przez gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz zawodowe – czyli ponad 160 tysięcy uczniów, ponad 200 tysięcy rodziców oraz aż 22 tysięcy nauczycieli. Przez przeszło dwa lata realizacji działań projektowych zrealizowane zostało ponad 1100 Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego – wydarzeń edukacyjno-informacyjnych w szkołach, które prowadzone są przez 300 specjalnie przeszkolonych Edukatorów w formie warsztatów z uczniami oraz spotkań z nauczycielami i rodzicami. Udział w nich wzięło przeszło 285 tysięcy osób – w tym blisko 200 tysięcy uczniów!

Istotnym elementem projektu jest konkurs „Jesteśmy cyfrowobezpieczni”, do którego także przystępujemy. Konkurs  promuje bezpieczeństwo w sieci poprzez oryginalne zajęcia, warsztaty oraz eventy, które angażują środowisko lokalne. Jak do tej pory, w dwóch edycjach konkursu udział wzięło aż 420 szkół z całej Polski, które rywalizowały o atrakcyjne nagrody – w tym w świetnie wyposażone mobilne pracownie komputerowe.

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego "Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia". 

Źródło:  https://www.cyfrowobezpieczni.pl/