XV MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O BIOREGIONIE

Regulamin konkursu  do pobrania

Koordynatorem konkursu w klasach 4-7 jest pani Marzanna Stelmasik
Koordynatorem konkursu w klasach gimnazjalnych jest pani Krystyna Pogłódek