Lekcja przyrody w 6b

My uczniowie klasy 6b w II semestrze bieżącego roku szkolnego na lekcjach przyrody z p. Marzanną Stelmasik odbyliśmy bardzo długą wycieczkę. Zwiedziliśmy następujące krajobrazy świata: puszczę równikową, sawannę, pustynie, krajobraz śródziemnomorski, lasy liściaste i mieszane, stepy, tajgę, tundrę oraz krajobrazy okołobiegunowe. Podróż zakończyliśmy poznaniem krajobrazu astrefowego –wysokogórskiego. Każdy typ krajobrazu omawialiśmy według stałych punktów: położenie, klimat, szata roślinna, świat zwierząt, bogactwa naturalne, zajęcia ludności oraz osobliwości danego terenu. Na koniec podróży w grupach 2-4 osobowych wykonaliśmy plakaty tematyczne. Wszyscy zostaliśmy docenieni i nagrodzeni za wykonaną pracę oceną bardzo dobrą