Olimpus z matematyki i fizyki: klasy 6,7 SP i 2, 3 Gim


 Ogólnopolska Olimpiada Olimpus z matematyki odbędzie się 20.03.2018r. wtorek na lekcji 4 w gab. 12.  
 Zapraszam wszystkich uczniów, którzy zapisali się na konkurs.
 Olimpiada Olimpus z fizyki odbędzie się 22.03.2018 czwartek na lekcji 5, gab. 12.

Koordynator konkursu:Anna Marszał