Psycholog szkolny

Zadania psychologa w szkole:

  1. Prowadzenie zajęć z uczniami o charakterze terapeutycznym, wspierającym, relaksacyjnym i motywującym.
  2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych uczniów, które uniemożliwiają bądź utrudniają naukę oraz uczestniczenie w życiu szkoły.
  3. Podejmowanie działań profilaktycznych.
  4. Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów (określenie mocnych stron).
  5. Współpraca z rodzicami/opiekunami w udzielaniu wsparcia uczniom oraz w celu rozwiązywania trudności wychowawczych (konsultacje, porady).
  6. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami klas  w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom.

 

Kto może się zgłosić:

- uczeń,

- rodzic/opiekun,

- nauczyciel.

 

Drogi uczniu, przyjdź jeśli:

- chciałbyś z kimś porozmawiać,

- masz trudności z nauką,

- masz problemy w relacjach z rówieśnikami,

- jesteś w trudnej sytuacji i nie wiesz co zrobić,

- chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz jak.

 

Szanowni rodzice/ opiekunowie, zapraszam jeśli:

- chcielibyście lepiej zrozumieć swoje dziecko,

- potrzebujecie porady w trudnej sytuacji,

- martwicie się zachowaniem swojego dziecka.

 

Psycholog szkolny - Katarzyna Szczygieł