Zapraszamy do udziału w 7 Ogólnopolskim Konkursie "Ratujemy i Uczymy Ratować"!

Celem organizowanego Konkursu jest stworzenie okazji do promocji zasad udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów szkół podstawowych, nauczycieli oraz ich rodzin i najbliższych. W tym roku odbędzie się już 7 edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Ratujemy i Uczymy Ratować". Do tej pory w konkursie brały udział szkoły z całej Polski, walcząc tym samym bardzo atrakcyjne nagrody. Przez te wszystkie lata mieliśmy przyjemność gościć dzieciaki szkół podstawowych wraz z nauczycielami na Finale, który odbywa się w Warszawie. Co roku jest to świetny dowód na ogromne zaangażowanie nauczycieli w Program i radość jaka towarzyszy uczniom podczas rywalizacji. Udział w Konkursie to nie tylko możliwość atrakcyjnego przećwiczenia i powtórzenia posiadanej już wiedzy, ale także okazja do wygrania naprawdę atrakcyjnych nagród dla szkół podstawowych z całej Polski.

Konkurs będzie odbywał się w 3 etapach. Dwa z nich będą polegały na przygotowaniu pracy przez uczniów pod okiem nauczyciela. W drugim etapie wyłonimy 10 szkół, które zostaną zaproszone przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy do Finału Konkursu, który odbędzie się w Warszawie 6.06.2018 roku.

Jak zgłosić się do udziału w Konkursie?

Aby przystąpić do rywalizacji wystarczy do 30.03.2018 roku przygotować plakat, o maksymalnym rozmiarze B1, dotyczący jednego - wybranego z poniższych - tematu:

 • Łańcuch przeżycia;
 • Wezwanie pomocy;
 • Resuscytacja krążeniowo - oddechowa;
 • Pozycja boczna.
  Przygotowany plakat powinien zostać podzielony na dwie części:
 • rysunek właściwy;
 • rysunek z brakującymi/dodanymi/zmienionymi elementami na którym trzeba będzie zaznaczyć znalezione różnice.
  Do Plakatu musi zostać dołączona instrukcja, z opisem/umiejscowieniem różnic. Plakat może zostać wykonany dowolną techniką.
  Gotowy plakat (wraz z formularzem zgłoszeniowym) należy przesłać pocztą elektroniczną (konkursrur@wosp.org.pl) lub za pomocą poczty tradycyjnej, na adres:

  Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

  ul. Dominikańska 19c

  02-738 Warszawa

                                                                                                                            "Konkurs"