Wyniki Szkolnej Ligi Klas za miesiąc MARZEC

Wyniki Szkolnej Ligi Klas za miesiąc MARZEC

W marcu zbieraliśmy makulaturę oraz płyty CD/DVD.
Wyniki klasyfikacji za miesiąc marzec:
1A. –0,15 pkt= 0,15pkt makulatura (4,5kg), 0pkt płyty CD/DVD
1B. – 0,46pkt = 0,46 pkt makulatura (12,5kg), 0pkt płyty CD/DVD
1C. – 4,08pkt = 1,63 pkt makulatura (56,5kg), 2,45 pkt (101szt) płyty CD/DVD
2A. – 9,71pkt= 1,8 pkt makulatura (50kg), 7,91pkt (260szt) płyty CD/DVD
2B. – 0 pkt = 0 pkt makulatura, 0 pkt płyty CD/DVD
3A. – 0,83pkt = 0,83pkt makulatura (21,90kg), 0 pkt płyty CD/DVD
3B. – 12,11pkt = 2,68pkt makulatura (78kg), 9,43 pkt (327szt) płyty CD/DVD
3C. – 4,93pkt = 2,26pkt makulatura (69kg), 2,67pkt (97szt) płyty CD/DVD
3D. – 5,52pkt = 1,06pkt makulatura (31kg), 4,46 pkt (154szt) płyty CD/DVD
3E. – 0pkt = 0 pkt makulatura (0kg), 0 pkt płyty CD/DVD
4A. – 23,78pkt = 10,69 pkt makulatura (399,7kg), 13,09pkt (581szt) płyty CD/DVD
4B – 4,74pkt = 0,78 pkt makulatura (25kg), 3,96pkt (150szt) płyty CD/DVD
4C. – 36 pkt = 18pkt makulatura (524kg), 18pkt ( 621szt) płyty CD/DVD
4D. –1,08 pkt = 1,08 pkt makulatura (25,5kg), 0pkt płyty CD/DVD
5A. – 0pkt = 0pkt makulatura (0kg), 0 pkt płyty CD/DVD
5B. – 0,15pkt = 0,15 pkt makulatura (3,26kg), 0pkt płyty CD/DVD
5C. – 10,68pkt = 3,92pkt makulatura (97,75kg), 6,76pkt (200szt) płyty CD/DVD
5D. – 4,77pkt = 1,66pkt makulatura (60kg), 3,11pkt (133szt) płyty CD/DVD