MOJA POLSKA NIEPODLEGŁA- KONKURS PLASTYCZNY

Regulamin konkursu MOJA POLSKA NIEPODLEGŁA

 

Cele konkursu

1. Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia.

2. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku 100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości w roku 2018.

3. Propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną dzieci i młodzieży.

4. Popularyzowanie i wspieranie artystycznych talentów uczniów naszej szkoły

Organizator

Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu

Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów z klas 1-7 oraz 2 i 3 z oddziałów gimnazjalnych.

Zakres i tematyka

Tematem konkursu jest wykonanie plakatu (o wymiarach 1 m x 0,7 m) z okazji 100 –lecia Jubileuszu odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Prace powinny być wykonane dowolną techniką plastyczną: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż.

Ocena prac

Jury oceniać będzie: ogólny wyraz artystyczny, estetykę wykonania, pomysł na interpretację tematu konkursu,

Jury wyłoni zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych.

Uczniowie klas 1-3

Uczniowie klas 4-7

Uczniowie klas 2 i 3 z oddziałów gimnazjalnych

Termin przeprowadzenia konkursu

Prace będą przyjmowane do 24 maja 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 maja 2018 r.

Prace przyjmować będą:

w szkole przy ul. Reymonta 16

Pani Joanna Małdrzykowska

Pani Iwona Meller

Pani Alina Czechowska 

Pani Anna Górniak

w szkole przy ul. Orzeszkowej 60

Pani Marzena Kata

Pani Katarzyna Skimina

Uwagi końcowe

Każda praca zgłoszona do konkursu, powinna być zatytułowana oraz podpisana imieniem              i nazwiskiem autora.

Uczestnik musi złożyć także oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie przez akceptację regulaminu podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna.

DO POBRANIA