Lekcja wychowawcza w klasie Vc

Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, budowanie zaufania do rówieśników z zespołu klasowego, a wszystko poprzez świetną wspólną zabawę