Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej

UWAGA!
Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej odbędą się w środę 23.05.2018 o godz. 14.15 w sali gimnastycznej przy ul. Reymonta 16. Obowiązuje strój.

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy sportowej

w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgorzelcu

 

 

1. Bieg wahadłowy 3x10 m - próba szybkości

 wykonanie:

 Pokaz i objaśnienie: 1 próba rozgrzewkowa, 2 próby mierzone

 Testowany przyjmuje pozycję startu wysokiego za linią startu przy tyczce nr 1, naprzeciw linii mety - tyczka nr 2. Na sygnał „start” lub inny (np.  gwizdek)  biegnie jak najszybciej do tyczki nr 2, obiega w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara (lewym barkiem), biegnie do tyczki nr 1, obiega tyczkę jak wyżej  i biegnie w kierunku  mety

 pomiar:

Mierzący próbę ustawiony prostopadle do linii biegu naprzeciw tyczki nr 2.  Stoper zostaje uruchomiony z chwilą oderwania dowolnej nogi od podłoża, a wyłączony z chwilą przekroczenia linii mety (barki przekraczają linię tyczki nr 2). Pomiaru dokonuje się z dokładnością do 0,01s. W przypadku poślizgnięcia, przewrócenia się,  dopuszcza się powtórzenie próby.

2. Skok w dal z miejsca - próba mocy

 wykonanie:

Pokaz i objaśnienie: 1 próba rozgrzewkowa, 2 próby mierzone (jedna po drugiej).

Testowany staje w rozkroku (pozycja w rozkroku), tuż przed linią odbicia (nie można stać na linii), po czym wykonuje odbicie obunóż i ląduje na podłoże (można wykonywać zamachy i przedmachy, wychylać  się w przód i w tył, przetaczać się na stopach, ale nie wolno oderwać stóp od podłoża).                                       

                
pomiar:

odległość skoku mierzy się po linii prostej, prostopadle  od linii odbicia  skoku, do najbliższego  śladu pozostawionego przez dowolną część ciała - przymiar (listwa), w  przypadku upadku na  plecy badany może próbę powtórzyć.

Próbę wykonuje się dwukrotnie – jedna po drugiej, wynik podaje się z dokładnością do 1 cm. Zapisujemy wynik lepszy z dwóch wykonanych prób.

 

3.  Rzut piłką lekarską znad głowy w przód - próba siły

 wykonanie: 

Pokaz i objaśnienie: 1 próba rozgrzewkowa, 2 próby mierzone.

Testowany staje w rozkroku (pozycja w rozkroku) przodem do kierunku rzutu, tuż przed linią rzutu (nie można stać na linii), ramiona uniesione nad głową, piłka trzymana w dłoniach oburącz. Wychylając się w tył wykonuje wyrzut, tzw. „ autem” (można wychylać się w przód i w tył, przetaczać się na stopach, ale nie wolno oderwać stóp od podłoża). Po rzucie nie wolno przekroczyć linii rzutu żadną częścią ciała.

pomiar:

odległość rzutu mierzy się od linii rzutu do najbliższego śladu pozostawionego przez piłkę - bliższa krawędź piłki, po linii prostej, prostopadle  do linii rzutu. Próbę wykonuje się dwukrotnie – jedna po drugiej.

Wynik  podaje się z dokładnością do 5 cm. Zapisujemy wynik lepszy z dwóch wykonanych prób.