W Zgorzelcu bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży

do  pobrania        

24 września 2018

WPWZ.0544.266.2018.DW Zmiany w bezpłatnych i ulgowych przejazdach

Od 27 września br. rozszerzeniu ulega zakres bezpłatnych i ulgowych przejazdów liniami 1, 2S  i 3 w komunikacji miejskiej na terenie Zgorzelca. Od tego dnia także dzieci od 4 roku życia do rozpoczęcia nauki, a także dzieci i młodzież ucząca się, będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów zgorzelecką komunikacją miejską. Ponadto honorowi dawcy krwi zyskali uprawnienia do zakupu jednorazowego biletu ulgowego. Dokonano także korekty cen biletów poprzez zlikwidowanie zależności wysokości opłaty od długości trasy przejazdu oraz zaokrąglono ceny biletów ulgowych. Podstawą do wprowadzenia zmian jest podjęta z inicjatywy Burmistrza Zgorzelca Uchwała Rady Miasta Zgorzelec nr 408/2018 z dnia 28 sierpnia 2018r. zmieniająca wcześniejszą uchwałę w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Zgorzelec. Treść uchwały dostępna tutaj.

 Zmiany w bezpłatnych i ulgowych przejazdach  transportem publicznym w Zgorzelcu – pytania i odpowiedzi

1.       Od kiedy zwiększa się zakres uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów?

Zakres bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacją miejską w Zgorzelcu zostaje rozszerzony od dnia
27 września 2018r.

2.      Kto mógł do tej pory skorzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską?

Były to:

- osoby, które ukończyły 70 rok życia

-  dzieci w wieku do 4 roku życia

- osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz ich opiekunowie

- dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna objęta kształceniem specjalnym oraz ich opiekunowie

- ociemniali oraz ich przewodnicy

- członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę

- osoby represjonowane z powodów politycznych oraz działacze opozycji antykomunistycznej

3. Kto dodatkowo będzie mógł korzystać z bezpłatnych przejazdów od 27 września 2018 r.?

Będą to:

- dzieci od 4 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

- uczniowie szkół krajowych i zagranicznych do ukończenia 22 roku życia

- studenci szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia

4. Jakie dokumenty będą uprawniać do bezpłatnych przejazdów nowe grupy nimi objęte?

- dzieci – urzędowy dokument stwierdzający wiek dziecka

- uczniowie – ważna legitymacja szkolna określająca tożsamość i wiek

- studenci  – ważna legitymacja studencka

5. Kto mógł do tej pory skorzystać  z uprawnienia do zakupu jednorazowego biletu ulgowego?

Byli to:

- emeryci do ukończenia 70 roku życia

- renciści do ukończenia 70 roku życia

- osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i lekkim do ukończenia 70 roku życia

- kombatanci

6. Kto dodatkowo będzie mógł korzystać z uprawnienia do zakupu jednorazowego biletu ulgowego od
27 września 2018r.?

Będą to zasłużeni honorowi dawcy krwi

7. Ile kosztują bilety jednorazowe na liniach 1, 2S oraz 3?

- bilet normalny – 2,50 zł

- bilet ulgowy – 1,50 zł

8. Ile kosztują bilety miesięczne na liniach 1, 2S oraz 3 (bilet obejmuje wszystkie linie łącznie)?

- bilet normalny – 100 zł

- bilet ulgowy – 50 zł

Źródło: WIŚM | UM ZGORZELEC