Czy to prawda?

Codziennie dociera do nas z każdej strony wiele informacji. Czy wszystkie są wiarygodne? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczniowie klasy 2c podczas kolejnych zajęć projektowych MegaMisja. Na początku dzieci wymieniły różne źródła informacji. Następnie  próbowały zweryfikować prawdziwość podanych przez nauczyciela zdań. Uczniowie wspólnie doszli to wniosku, że nie wszystko co podają media musi być prawdziwe.
 Podczas zajęć dzieci pracowały w grupach. Ich zadanie polegało na sprawdzeniu przy pomocy Internetu informacji na temat pająka i wykonaniu prac plastycznych.