SZKOLNA LIGA KLAS

Od października rozpoczęliśmy międzyklasową rywalizację w naszej szkole w ramach SZKOLNEJ LIGI KLAS.

Biorą w niej udział wszyscy uczniowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZGORZELCU.

 

 

CELE LIGI:

 • motywowanie zespołów klasowych do rozwoju własnego działania na rzecz szkoły, środowiska,
 • integracja zespołów klasowych poprzez wspólne działania i rywalizację międzyklasową,
 • promowanie zasady fair play.

REGULAMIN:

 • co miesiąc organizowane są zbiórki. Makulatura jest zbierana przez cały rok szkolny,
 • rzeczy należy zbierać w klasach. Na swoich godzinach wychowawczych ważyć u pani pielęgniarki szkolnej. Zważone zbiory i otrzymaną informację przekazać panu Ł. Kubali      (w budynku przy ul. Orzeszkowej) i pani D. Koniecznej (w budynku przy ul. Reymonta),
 • ostateczna liczba zbiorów jest dzielona na liczbę osób w klasie i taki wynik jest podawany do ogólnej wiadomości,
 • do Ligi Klas są włączone inicjatywy Samorządu Uczniowskiego oraz różnego rodzaju konkursy przedmiotowe, które wcześniej zostaną zgłoszone i zostaną zaakceptowane przez koordynatorów Ligi Klas i Panią dyrektor,
 • comiesięczna klasyfikacja jest przedstawiana do 10 dnia każdego miesiąca na tablicy SZKOLEJ LIGI KLAS i w ogłoszeniach w e-Dzienniku Librus,
 • rozstrzygnięcie SZKOLNEJ LIGI KLAS będzie miało miejsce w czerwcu 2019 roku,
 • dla zwycięskiej klasy przewidziana jest ciekawa nagroda.

PUNKTACJA:

 • punkty (klasy 6,7,8 szkoły podstawowej i 3 gimnazjum) maksymalnie w każdym miesiącu mogą uzyskać 25 punktów za zajęcie I miejsca (II miejsce - 23 pkt., III - 21 pkt. …… XIII miejsce – 1 pkt). Punkty (klasy 1-5 szkoły podstawowej) I miejsce 35 pkt.,                 II miejsce 33 pkt., itd.,
 • wszystkie zbiórki, konkursy, akcje SU, itp. są sumowane. Klasa, która uzyska najmniejszą sumę, dostaje najwięcej punktów w miesiącu,
 • wszystkie akcje, zbiórki przeliczane są procentowo do ilości uczniów w danym oddziale, organizator zastrzega sobie interpretację do przyznawania punktów.

TERMINARZ ZBIÓREK:

 • Październik       makulatura + plastikowe nakrętki +znicze
 • Listopad           makulatura + plastikowe nakrętki
 • Grudzień          makulatura + baterie
 • Styczeń            makulatura + plastikowe nakrętki
 • Luty                 makulatura + plastikowe nakrętki + puszki (karma dla zwierząt)
 • Marzec             makulatura + płyty CD/DVD
 • Kwiecień           makulatura + nakrętki
 • Maj                  makulatura + plastikowe nakrętki + puszki (karma dla zwierząt)
 • Czerwiec           makulatura + baterie + plastikowe nakrętki

 

W ubiegłych latach LIGA KLAS cieszyła się wielkim uznaniem i mam nadzieję,

że w tym roku również chętnie włączycie się do wspaniałej rywalizacji.

 

KOORDYNATORZY SZKOLNEJ LIGI KLAS:

 

Łukasz Kubala – przy ul. ORZESZKOWEJ

Danuta Konieczna – przy ul. REYMONTA