Spacer krajobrazowy

    W sobotę 20 października br. w Dniu Krajobrazu odbył się Spacer Krajobrazowy pod hasłem ,,Spaceruję, oglądam, podziwiam i poznaję miejsce swojego zamieszkania – Zgorzelec”.

Celem spaceru było:

- poznanie historii powstania Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu;                                                                                                                                                             - spacer Parkiem Nadnyskim;                                                                                                                                                                                                                              - zapoznanie z projektem ,,Edukacja ekologiczna szansą na zachowanie potencjału środowiskowego Zgorzelca. Modernizacja zabytkowego Parku w Zgorzelcu”;             - odszukanie Kapsuły czasu;
-
odpowiedz na pytanie: Dlaczego dzięcioły nie doznają wstrząsu mózgu?;                                                                                                                                                      - kim był Andrzej Błachaniec, patron parku przylegającego do MDK?;                                                                                                                                                           
- zapoznanie z ogrodem zmysłów, podziwianie nowych fontann;

 

 

Punktem zbiórki był Dom Kultury. W spacerze brali udział uczniowie klasy 7b. Miło i ciekawie spędziliśmy czas.

 

 

Organizator spaceru: Krystyna Pogódek