WARSZTATY DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU

    W czwartek (14.03) zorganizowano warsztaty dla uczniów klas siódmych i szóstych dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu. Zajęcia zostały zorganizowane przez mł. asp. Jarosława Szatkowskiego, rzecznika KPP w Zgorzelcu. Podczas spotkania omówiono zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Przedstawiono najczęściej występujące zagrożenia dotyczące m.in. cyberprzemocy, stalkingu, sekstingu, szkodliwych treści. Uczestników zapoznano z przepisami prawnymi dotyczącymi odpowiedzialności prawnej nieletnich w kontekście używania sieci INTERNET. Ponadto chętni uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

Katarzyna Mańkowska