OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI CUKRZYCY I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH PoZdro!

    Po raz kolejny uczniowie klas 4, w ramach prowadzonego od kilku lat Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro!, wezmą udział w projekcie, którego tematem jest zdrowy styl żyia. Uczniowie, którzy otrzymają zeszyty ćwiczeń, nauczą się, jak świadomie dokonywać wyborów związanych z jakością swojego życia, poprzez ćwiczenia, animacje i pogadanki.                                       

    Program PoZdro! stworzony jest w taki sposób, aby uczeń miał szansę natrafić na tę samą lub podobną informację w dwóch głównych środowiskach, w których żyje na co dzień – tj. w domu i w szkole. Tylko tak skrojone, kompleksowe działanie, może przynieść długotrwałe efekty. Dodatkowo, władze miasta, otrzymują raport statystyczny z przeprowadzanych w ramach programu badań, dzięki czemu mogą one reagować na realne problemy i zagrożenia. Kolejnym etapem programu PoZdro! jest przeprowadzenie szkoleń środowiska szkolnego w zakresie tworzenia i wdrażania polityki zdrowotnej na terenie placówek oświatowych. Program zapewnia 2 lata bezpłatnej Zintegrowanej Opieki Indywidualnej, 8 bezpłatnych spotkań ze specjalistami: lekarzem, psychologiem, dietetykiem, specjalistą aktywności fizycznej. Dodatkowo program ProZdro! docelowo obejmie swym zasięgiem 1500 dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.

Paulina Gierwatowska