WYCIECZKA KLASY 1A DO POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZGORZELCU

    Dnia 6 czerwca 2019 r. wybraliśmy się na wycieczkę do Powiatowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu. Na początku udaliśmy się do sali edukacyjnej „Ognik”, gdzie odbyła się pogadanka i projekcja filmu edukacyjnego. Dzieci dowiedziały się, jak należy postępować w sytuacjach zagrożenia i do kogo zwrócić się o pomoc. Miały również okazję zobaczyć pokój zniszczony przez pożar. Wiele radości sprawiły dzieciom wspólne zabawy w sali edukacyjnej „Ognik”, gdzie miały do dyspozycji mini wóz strażacki wyposażony w niezbędny sprzęt. Dużą atrakcją była możliwość założenia specjalnie uszytych dla najmłodszych mundurków z napisem „Straż”. Panowie Strażacy stanęli na wysokości zadania i nie szczędzili dzieciom licznych atrakcji. Pokazali wozy strażackie oraz sprzęt pożarniczy. Dzieci wysłuchały opowieści o trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy strażaków oraz o akcjach ratowniczo - gaśniczych. Miały możliwość obserwacji zjazdu strażaków do akcji po metalowej rurze. Przekonały się, jak cenna jest każda minuta, sprawność i szybkie działanie. Dzieci zgodnie przyznały, że zawód strażaka jest bardzo trudny i odpowiedzialny, mimo to niektórzy chłopcy w przyszłości chcieliby pracować w tym zawodzie. Zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.

Małgorzata Marek-Konopska