PRÓBNA EWAKUACJA

    Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, 26 września została przeprowadzona w naszej szkole próbna ewakuacja. Po usłyszeniu sygnału alarmowego, wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne. Pani dyrektor Kinga Chuda- Jaworska pochwaliła uczniów i podziękowała wszystkim za sprawną ewakuację. Po zakończonym alarmie uczniowie wrócili na lekcje.