SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

    Dnia 24 września 2019 r. samorządy klas V - VIII wybrały przewodniczącego szkoły. Swoje kandydatury na to stanowisko zgłosiły dwie osoby: Marita Kurasiewicz z klasy 8b i Szymon Stefaniak z klasy 8c. W tajnym głosowaniu większą liczbę głosów uzyskała Marita Kurasiewicz i to ona będzie reprezentowała naszą społeczność uczniowską. Zastępcą został Szymon Stefaniak. Chęć pracy na rzecz wszystkich uczniów, udziału w różnych przedsięwzięciach, zdeklarowały: Klaudia Kociemba z klasy 8b, Dominika Pawlik z klasy 8b, Asia Ilnicka z klasy 8a, Ania Aftyka z klasy 7d, Kinga Szeliga z klasy 7d, Bianka Zdanowicz z klasy 7d oraz Tadeusz Chodorowski z klasy 7c.Wszystkie w/w osoby wchodzą w skład SU.

Opiekun SU przy ul. Orzeszkowej
K. Cichocka