POŻEGNANIE

 

„Tak dużo z siebie dawałaś, a tak mało chciałaś dla siebie.”

 

      Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Zgorzelcu z głębokim żalem i smutkiem zawiadamia,

że 04.10.2019 r. zmarła  nasza Koleżanka 

Lucyna Kopeć

 

Była wspaniałym pedagogiem, autorytetem wśród uczniów.

Zawsze gotowa do podejmowania nowych wyzwań, niesienia pomocy najbardziej potrzebującym.

Ciepła, otwarta, pewna swojej misji.

             Będzie nam Jej brakowało, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

                                                                                

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne