KONKURS JĘZYKOWO - PLASTYCZNY "HERBST IST SCHÖN"

    Zachęcam do utrwalenia słownictwa w języku niemieckim i wplecenia go w prace artystyczne. Przygotuj pracę plastyczną i pokaż nam, z czym kojarzy Ci się jesień. Podpisz po niemiecku wszystkie elementy pracy związane z jesienią. Technika dowolna, format minimum A4. Prace proszę składać do dnia. 4.11.2019 r. do Pani Magdy Ponarad. Każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę cząstkową z języka niemieckiego i plastyki/zajęć artystycznych .Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU.

Magdalena Ponarad