PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ZA NAMI

    W dniach 20-22 listapada 2019 r. uczniowie klas ósmych przystąpili do próbnego egzaminu ósmklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. To duży sprawdzian przed egzaminem właściwym, który będą pisać w kwietniu, dlatego nie brakowało stresu i nerwów.