PODSUMOWANIE AKCJI "PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE"

    Ogłoszona w październiku akcja biblioteczna przyniosła obu bibliotekom prawie 40 książek. Dzięki ofiarności uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli zbiory biblioteczne powiększyły się o lektury, literaturę piękną i popularnonaukową, a nawet dwie mangi. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się do akcji.

Bibliotekarze