GODZINA KODOWANIA

    Najpopularniejszą inicjatywą w ramach CSEdWeek jest Godzina Kodowania, której hasłem od lat jest: Każdy uczeń powinien mieć możliwość nauki informatyki… Biorą w niej udział miliony uczniów z ponad 180 krajów. W tym gronie znaleźli się również uczniowie zgorzeleckiej dwójki. Podczas lekcji informatyki uczniowie realizowali zadania zamieszczone na platformie Code.org. Celem akcji było przybliżenie dzieciom zagadnień związanych z nauką programowania.