DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

    W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu 6.02.2020 r. w szkole odbył się happening, który miał na celu uświadomienie uczniom jakie zagrożenia płyną z użytkowania Internetu a także pokazanie pozytywnych aspektów Internetu. Uczniowie z kółka teatralnego "Szuflada" przedstawili, w jaki sposób użytkowanie Internetu pozytywnie i negatywni wpływa na codzienne funkcjonowanie. Również w ramach DBI na lekcjach informatyki uczniowie klas V-VIII przedstawiali w formie komiksu pozytywny i negatywny wpływ Internetu na nasze zachowanie. Uczniowie klas 1-4 uczestniczyli w prelekcji na temat zasad korzystania z Internetu, na zakończenie otrzymali ulotkę i kolorowankę.