PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

    W dniach 26-28 marca uczniowie klas ósmych przystąpili do napisania próbnego egzaminu ósmoklasisty, który obejmuje następujące przedmioty: język polski, matematykę, język obcy nowożytny. Dzięki przeprowadzonej próbie uczniowie mieli szansę oswoić się z taką formą sprawdzenia ich wiedzy, zaznajomić się z formułą egzaminu, formatem arkuszy, pracą z kartą odpowiedzi w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań. Mamy nadzieję, że to pozwoli naszym ósmoklasistom osiągnąć jak nawyższe wyniki na egzaminie właściwym, który już niebawem.

Katarzyna Mańkowska