CHOROBY ZAKAŹNE I ICH PROFILAKTYKA

     W ramach działań wdrażających program ,,Trzymaj formę”- dnia 4.03.2020 r. w gabinecie nr 3 odbyło się spotkanie otwarte dla uczniów, rodziców i nauczycieli poświęcone chorobom zakaźnym i uwzględniające koronawirusa.

Przebieg spotkania:

  • Ogólne wprowadzenie.

  • Koronawirus.

  • Wybrane choroby zakaźne wieku dziecięcego.

  • Zapalenie wątroby.

  • Choroby przenoszone drogą płciową.

  • HIV/AIDS.

  • Gruźlica.

  • Zakażenia i zatrucia pokarmowe.

W spotkaniu uczestniczył 23 osoby - wysłuchano prelekcji, zapoznano się z ulotkami z zakresu chorób zakaźnych oraz filmem przedstawiającym różnice między wirusami i bakteriami.

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Krystyna Pogłodek