WIERSZ UCZNIA KLASY 3C FILIPA MORAWSKIEGO I JEGO MAMY PANI ANETY HAJDUCZEK