PIERWSZE ZAJĘCIA KLASY 1C W RAMACH PROJEKTU UNIWERSYTET DZIECI -AKADEMIA LEŚNA. JAK TROPIĆ ŚLADY W PRZYRODZIE?

    Podczas zajęć uczniowie, na podstawie projekcji filmu pt. „Czy strach może być sojusznikiem?”, szukali odpowiedzi, w których sytuacjach strach może pomóc w życiu codziennym. Podczas zabawy wyrażali swoje emocje za pomocą gestów, mimiki i mowy ciała. Pracując w parach przeprowadzali między sobą wywiad na temat strachu, jak przeżywają strach i jak z nim sobie z radzą. Dzieci spontanicznie wyrażały swoje emocje i jednocześnie dowiedziały się, że każdy ma różne lęki i inaczej na nie reaguje. Zrozumiały, że strach może być pomocny w życiu codziennym. Może nas uchronić przed niebezpieczeństwem, a także zmobilizować do aktywnego i twórczego działania. W ramach zadania domowego wykonali prace plastyczno - techniczne pt. "Odstraszacz strachów".

Wioletta Zdanowicz