ZAJĘCIA W KLASIE 5A i 5B W RAMACH XXIII DOLNOŚLĄSKIEGO FESTIWALU NAUKI

    W dniach 21 – 22.09.2020 r. klasa 5A i 5B uczestniczyły w zajęciach w ramach XXIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Uczniowie wzięli udział w takich wykładach jak: „Czego nie należy wkładać do kuchenki mikrofalowej”, „Gry logiczne i matematyczne”, „Czego możemy nauczyć się od Natury”, „Ceramiczny druk 3D”, a także, w formie warsztatów, przeprowadzone zostały zajęcia pt.: „Być przedsiębiorczym”. Podczas tych warsztatów, po analizie i wykładzie, uczniowie mieli za zadanie stworzyć z przyniesionych przez siebie różnych materiałów szkołę z 2500 roku, w której pojawiły się latające spodki, jacuzzi dla uczniów, w której odbywały się lekcje latania i funkcjonowały budki z lodami i słodyczami.

Renata Andrzejewska