KAMPANIA "PRZYTUL DZIECKO"

    Mamy zaszczyt poinformować, że Nasza Szkoła została oficjalnym partnerem Ogólnopolskiej Kampanii PRZYTUL DZIECKO #przytuldziecko. Celem tej kampanii jest zwiększenie świadomości związku, jaki zachodzi między rozwojem dzieci a przytulaniem, które jest nie tylko przyjemne, ale także zdrowe i potrzebne. To właśnie przytulanie wpływa na ukształtowanie u dzieci poczucia bliskości i przywiązania, a ono z kolei wpływa na rozwój mózgu! Dzieci, u których obserwuje się bezpieczne przywiązanie, w przyszłości dysponują umiejętnością regulacji swojego systemu emocjonalnego, lepiej radzą sobie ze stresem, mają wyższe poczucie własnej wartości oraz zdolności społecznych! Tak więc - PRZYTULAJMY! https://www.facebook.com/przytuldzieckokampania://
 
Orzechowska Iwona