ZAJĘCIA W KLASIE 1C W RAMACH PROJEKTU UNIWERSYTET DZIECI

Akademia Leśna. Jak tropić ślady w przyrodzie?
Na dzisiejszych zajęciach uczniowie szukali odpowiedzi na pytanie: Jak wygląda złość? Podczas zabawy w „Lustro”, przy pomocy mimiki, gestów, pozycji ciała i postawy uczniowie wyrażali złość przyglądając się sobie nawzajem. Następnie każde dziecko naśladowało koleżankę/kolegę z pary. Podczas swobodnych wypowiedzi, wspólnie z nauczycielem uczniowie omawiali sytuacje, z jakich powodów się złościmy oraz jakie sygnały wtedy płyną z naszego ciała, myśli, mowy i zachowania. Podsumowując zajęcia dzieci wymieniły się konkretnymi przykładami, w jaki sposób radzą sobie ze złością. Podczas zajęć wykonały również pracę pt. „Moja złość”- „Ludzik – złośnik”.

Wioletta Zdanowicz