REALIZACJA ZAJĘĆ W KLASIE 1B W RAMACH UNIWERSYTETU DZIECI

    „Przyroda z klasą. Czy wiesz, jak żyje jeż?” Podczas zajęć uczniowie starali się odszukać odpowiedzi na pytanie: Jak wspólnie zapracować na sukces? Dzieci wypowiadały się na temat znaczenia słowa współpraca. Miały okazję na trening swoich umiejętności w pracy zespołowej poprzez zabawę „Kto pierwszy, ten lepszy". Następnie, w mniejszych grupach, tworzyły modele „jajkodromu”, zadanie polegało na stworzeniu bezpiecznej konstrukcji, która umożliwi jajku bezkolizyjne lądowanie z wysokości około 2 metrów. Dzieci obejrzały film edukacyjny o pełnionych rolach w grupie oraz ich funkcjach. Na koniec zajęć dzieci wymieniły korzyści płynące z pracy zespołowej.

Agata Staliś