MYŚLI, POWIEDZENIA, CYTATY SŁAWNYCH LUDZI ZWIĄZANE Z BIOLOGIĄ I PRZYRODĄ

,,Dobrem w dziedzinie sztuki jest to, co naśladuje przyrodę. "                                                                         
,, Żyjemy w niebezpiecznej epoce. Ludzie zdobyli kontrolę nad przyrodą, zanim zdobyli kontrolę nad sobą."            
,, Zacznijmy wszystko od nowa. Przyroda postępuję tak każdego roku."                                                                               
,, Szczęście polega na tym, że ma się dobre zdrowie i złą pamięć."                                                                                          
,, Pierwszym prawem natury jest pragnienie wlasnego szczęścia."        
,, Widoki przyrody są różne w różnych miejscach, prawa przyrody są wszędzie takie same."                                               
,, Kto jest okrutny w stosunku do  zwierząt, ten nie może być dobrym człowiekiem."               
,, Przyroda jest hojna, ale wybiera najkrótszą drogę do celu."                                                                             
"Drzewa i kamienie nauczą Cię rzeczy, których nie usłyszysz z ust żadnego nauczyciela."
"Natura nie łamie swych praw." 
"Przyroda jest lekarzem dla wszystkich chorób."                        
 
Zestawiła i zebrała Krystyna Pogłódek