OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY W KLASIE 1C

    Uczniowie klasy Ic rozpoczęli realizację Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka” uczącego o zasadach bezpieczeństwa. Na pierwszych zajęciach, wspólnie z nauczycielem, odczytali list od Puchatka oraz obejrzeli film pt. „Jesteśmy bezpieczni w szkole i na wycieczce”. Podczas zajeć przypomnieli sobie zasady bezpiecznego zachowania, numery telefonów alarmowych oraz omówili sytuacje niebezpieczne. Szukali również odpowiedzi na pytanie: Co należy zrobić i do kogo się zwrócić w razie wypadku?
 
Wioletta Zdanowicz