ZAJĘCIA UCZNIÓW KLASY 1C W RAMACH PROJEKTU UNIWERSYTET DZIECI. JAK TROPIĆ ŚLADY W PRZYRODZIE?

    Podczas kolejnych zajęć w ramach projektu, uczniowie szukali odpowiedzi na pytanie: „Czy misia można spotkać w lesie? Zajęcia rozpoczęły się projekcją filmu pt. „Czy niedźwiedzie mocno śpią? Dzieci z zaciekawieniem słuchały informacji na temat żyjących gatunków niedźwiedzi, miejsca ich występowania, charakterystycznych cech oraz sposobie odżywiania. Podczas prezentacji multimedialnej rozpoznawały i nazywały popularne misie z ulubionych bajek czy filmów. Wśród nich odnalazły niedźwiedzia, o którym była mowa w filmie. Następnie próbowały odgadnąć, jakie zwierzę wydaje dany dźwięk. Pośród wydawanych odgłosów uczniowie doskonale rozpoznali dźwięki, które wydają niedźwiedzie i próbowali je naśladować. 
    Podczas pracy w grupie uczniowie na arkuszach szarego papieru przyklejali zdjęcia niedźwiedzia brunatnego oraz pluszowego misia, a następnie musieli dopasować poszczególne określenia do jednej z dwóch kategorii. Obie grupy świetnie poradziły sobie z tym zadaniem.
    Na zakończenie zajęć uczniowie dostali na jednej kartce łapę niedźwiedzia, a na drugiej musieli odrysować swoją dłoń. Następnie, używając centymetra krawieckiego, porównywali odciski łapy niedźwiedzia z odciskiem swojej dłoni.
    Podsumowując zajęcia, podczas swobodnej rozmowy, dzieci wymieniały się cennymi informacjami na temat życia niedźwiedzi, które udało im się zapamiętać z lekcji.
 
Wioletta Zdanowicz