PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA - SPOTKANIE UCZNIÓW KLAS I-III Z RATOWNIKAMI MEDYCZNYMI

    Dnia 13 września w naszej szkole uczniowie klas I –III spotkali się z ratownikami medycznymi z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy. Uczniowie powtórzyli numery alarmowe oraz zasady korzystania z nich. Ratownicy przypomnieli zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - jak pomóc poszkodowanym, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy, gdyż w naszej szkole często organizowane są spotkania z różnymi służbami, m.in. z Policją i Strażą Pożarną, podczas których zawsze przypominane są zasady bezpieczeństwa.
 
Wychowawcy klas I-III