CYRCUS Z KLASĄ 2B

    W ramach nawiązanej współpracy polsko-niemieckiej z Cyrcus im Laden w Goerlitz uczniowie z klasy 2b zapoznali się ze sztuką cyrkową. Poniżej krótki fotoreportaż z tego dnia. 
 
Agata Staliś